marți, 11 ianuarie 2011

Arhitect vs. Proiectant

Smartplan face ce altui "proiectant" nu-i place "ARHITECTURA SI DESIGN".
Conform ghidului ocupatiilor, proiectantul este un desenator tehnic care tehnoredacteaza proiecte sub indrumarea unui arhitect sau inginer.
Arhitectul proiectează volumul, dispunerea si organizarea spatiilor interioare, precum si fatadele clădirilor, totodata acesta pregăteşte informatii privind designul cladirilor, specificatiile legate de structura, materiale utilizate, culoarea, echipamentul necesar, costurile estimate si durata lucrărilor.
In afara de activitatile care tin de concept, estetica si functionalitatea cladirii, arhitectul • pregăteşte documentele necesare pentru constructorii contractanţi.
• supervizează şi administrează lucrările de construcţie.
• supervizează activităţile muncitorilor angajaţi în realizarea construcţiilor proiectate.
• controlează dacă lucrările realizate respectă normele privind protecţia mediului.
• inspectează periodic lucrările de construcţie pentru a se asigura că planurile proiectate sunt respectate.
• reprezintă clientul pentru câştigarea licitaţiilor şi obţinerea contractelor de construcţie.